O Osinach

 Osiny (niem. Oschin) - Dzielnica Żor położona w południowej stronie miasta w województwie śląskim. Populacja ludności wynosi około 1325 osób (dane na rok 2016).

 

Historia Osin sięga początku XIV w. Po raz pierwszy wzmianka o naszej miejscowości ukazała się w 1305 roku w spisie fundacyjnym biskupstwa wrocławskiego "Liber fundatione Episcopatus Vratislawiensis". 

Nazwa wsi na przestrzeni lat uległa zmianie, i tak w 1321 roku Osiny występują pod nazwą Nościn, w 1679 roku - Olszyn, w czasie okupacji hitlerowskiej - Oschin. Niejednoznaczna jest interpretacja nazwy naszej wsi. Przypuszcza się, że nazwa Osiny pochodzi od wyrazu "osina" (archaizm wyrazu "osika"), bądź też pochodzi od wyrazu "osa". Do końca XVIII wieku istniały Osiny Górne (niem. Ober Oschin) i Osiny Dolne (niem. Nieder Oschin) i każde z nich miało swój odrębny herb. Herb Osin Górnych przedstawiał na białym tle zielony pagórek, na którym rósł czerwony kwiat i oparte o niego były czarne grabie. Taki też herb zachowany jest w archiwum starostwa rybnickiego (dokument z 1835 roku) i jest on aktualny do dziś. Herb Osin Dolnych przedstawiał na białym tle rosnące na zielonej murawie zielone drzewo, był to prawdopodobnie dąb bądź lipa.

 

Topograficzny opis Górnego Śląska z 1865 roku notuje stosunki ludnościowe na terenie wsi -

"In Ober Oschin befinden sich in 59 Haushaltungen mit 344 polnisch Sprechende(...)."

czyli w tłumaczeniu na język polski

"W Górnych Osinach znajduje się 59 gospodarstw domowych z 344 mieszkańcami mówiącymi po polsku(...)" 

oraz na terenie Dolnej Osiny -

"Das Dorf enhalt in 35 Haushaltungen 168 polnisch Redende"

czyli

"Wieś zawiera 35 gospodarstw 168 osób polskiej mowy."

Ilość mieszkańców Osin na przestrzeni wieków wzrosła. W 1819 roku Osiny liczyły 223 mieszkańców. Posiadały wtedy 4 domy dworskie, 7 posiadłości siedlaczych, 13 zagrodniczych, 22 chałupniczych. W 1844 roku w Osinach było już 426 mieszkańców, w 1864 roku 512, w 1910 roku - 640. Obecnie ilość mieszkańców osin wynosi ponad 1300 osób.

źródło: "Dzieje szkoły w Osinach", Wikipedia.pl