Na terenie dzielnicy Osiny funkcjonuję BEZPŁATNA KOMUNIKACJA MIEJSKA

która realizowana jest przez Urząd Miasta Żory.

Numer linii obsługujący dzielnicę Osiny to 03.